slide 1

Resultater av PanOptix-operasjon

PanOptix -linsen, tidligere ReSTOR, er for tiden den globalt mest brukte linsen for operasjon av presbyopi (alderslangsynthet).

De aller fleste som undergår operasjon, opplever at deres livskvalitet bedres og at de blir helt eller delvis uavhengig av briller.

Linsen har dog sine begrensinger, og er på mange måter et «optisk kompromiss»: PanOptix-linsen har ikke de samme optiske kvalitetene som den naturlige, myke linsen i øyet hos en ungdom / ung voksen. Men den er et hjelpemiddel for den alderssynte pasient som ønsker et alternativ til briller eller kontaktlinser.

Før man bestemmer seg for operasjon skal man være klar over følgende begrensinger:

  • For å kunne lese liten skrift forutsettes god belysning. Denne forutsetningen gjelder de fleste som blir PanOptix-operert.
  • Noen opererte opplever såkalte «halos» (lysende ringer / glorier) rundt lyskilder eller «glare» (lysstriper fra lyskilder).
  • Noen kan også oppleve at synsskarpheten / kontrastsynet på avstand kan bli litt dårligere enn det var før med briller.

Til tross for disse begrensingene opplever de fleste resultatet av operasjonen som en totalt sett forbedring av synsfunksjonen og dermed økt livskvalitet pga. helt eller økt frihet fra briller: Linseprodusenten (Alcon ©) referer til studier hvor 80% av de opererte pasientene oppgir at de aldri benyttet briller til noen aktivitet.