slide 1

Om Fokus Øyeklinikk

– Ansvarlig lege: Dr. Åge Vardenær

Dr.Vardenær er cand.med. fra 1984, spesialist øyesykdommer 1994. Studerte medisin ved Royal College of Surgeons in Ireland (Dublin) og Universitetet i Tromsø.

oyelege-vardenaer

 • Mangeårig medlem av ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons).
 • Gjennomgått ESCRS Refractive Surgery Didactic Course.
 • Gjennomgått ESCRS Surgical Skills Training Courses innen LASIK, PRK, LASEK og Epi LASIK.
 • STAAR sertifisert ICL kirurg.

Medlem av Norsk Øyelegeforening (NOF) og Den norske legeforening. Allsidig erfaring fra offentlig og privat helsevesen, 8 år som overlege hvorav ett tilknyttet Universitetssykehuset i Nord Norge(UNN) med undervisning av medisinske studenter/legestudenter. Dr. Vardenær har en svært omfattende erfaring med intraoculær øyekirurgi etter tusenvis av operasjoner.

 • Refraktiv kirurgi (operasjoner for brytningsfeil/”brillefeil”) med intraokulære linser
  • Pseudoakkomodativ linse, Restor, for presbyopi/alderslangsynthet
  • ICL for myopi, astigmatisme og hypermetropi.
  • Det utføres også “Refractive Lens Exchange” (RLE)