slide 1

Behandling med laser

– Laseroperasjon / laserkirurgi

Laseroperasjon / laserkirurgi er en av de mest vanlige metodene for å eliminere synsfeil permanent. Behandling av nærsynthet, langsynthet og skjeve hornhinner går ut på at man med et kirurgisk inngrep, eller med laser, permanent forandrer øyets brytningskraft. Hensikten er å eliminere eller minske behovet for briller eller kontaktlinser.

Et annet ord for denne typen synskirurgi er refraktiv kirurgi, etter refraksjon som er et faguttrykk for lysbrytning. Refraktiv kirurgi er altså benevnelsen på alle typer synskirurgi for brytningsfeil (refraksjonsfeil), inkludert laserkirurgi. De andre vanligste typene er ICL øyeoperasjon og RLE.

Flere typer laserkirurgi

Ulike typer synsfeil, slik som nærsynthet, langsynthet og alderslangsyn, behandles på ulike måter. Behandlingsmetoden kommer an på hvilken type og hvilken grad av synsfeil det er snakk om og tilpasses den enkelte pasient.

Lasik – laseroperasjon inni hornhinnen

Den største brytningskraften i øyet finnes helt fremst i øyet, i hornhinnen. Hvor stor brytningen er, kommer an på krummingen på hornhinnen. Desto kraftigere krumming, desto kraftigere brytning. Et nærsynt øye har for stor brytningskraft i forhold til øyets lengde. Synet på et nærsynt øye kan derfor korrigeres gjennom å minske hornhinnens krumming ved bruk av laser.

Slik fungerer Lasik

LASIK (Laser Assisted In situ Keratomileusis) er en behandlingsform der man kombinerer øyekirurgi og øyelaserbehandling. Ved hjelp av en såkalt mikrokeratom fjerner man et tynt ”lokk” over hornhinnen og legger det til siden. Deretter laserbehandler man snittflaten med en såkalt EXCIMER (EXCited dIMER) laser slik at ønsket mengde vev ”fordamper” og hornhinnen derved får rett krumning. Etter laseroperasjonen legger man tilbake ”lokket” (”flap’en”).

LASEK / AST (Advanced Surface Treatment) / PRK (Photo Refraktiv Kirurgi) laseroperasjon

Såkalte overflatebehandlinger kalles Lasek (med e) eller epiLasik. Ved disse metoder legges det avskrapete cellelaget tilbake på såret og det hele dekkes med en kontaktlinse noen dager. PRK var den opprinnelige formen for laserbehandling, hvor de øverste lagene med epitelceller ble fjernet og det underliggende vevet (stroma) ble deretter laserbehandlet med en såkalt ”broad beam” laser ( i motsetning til dagens ”flying spot”). Varianter av PRK er fortsatt i bruk i dag, og har særlig anvendelse ved tynne hornhinner.

Komplikasjoner ved laseroperasjon

Mange som har gjennomgått laseroperasjon lider av tørre øyne etter operasjonen. Grunnen til dette er at man ved en laseroperasjon skjærer over nervene som registrerer hvor tørt øyet er.

Overflatebehandling av det øverste vevslaget i hornhinnen, som inneholder rikelig med nervefibre, vil medføre “rusk”følelse og varierende grad av smerter noen dager etter operasjonen. Ved overflatebehandling kan det også oppstå langvarige eller vedvarende uklarheter (”haze”) i hornhinnen.

Infeksjoner i hornhinnen etter laserbehandling er sjelden, men kan forekomme. I verste fall må det transplanteres en ny hornhinne. For mer informasjon om andre, mer uvanlige komplikasjoner, snakk med øyelegen. For tiden tilbys ikke fotorefraktiv (EXCIMER) kirurgi ved Fokus Øyeklinikk.